Opinionsbildning

2018-10-25

Norrlandsförbundet protesterar

Otillräckliga statliga medel och fyrkantiga regler kommer att
Isolera människor på landsbygden och på mindre orter.

Inför vintern har Trafikverket kommit med nya regler för vinterväghållning på enskilda vägar.

Norrlandsförbundets styrelse tar starkt avstånd från denna nyordning som kommer att drabba landsbygden och mindre orter. Plogningen av enskilda vägar kommer inte som tidigare att ske i anslutning till att de allmänna vägarna plogas utan ske först i andra eller tredje hand. Vi kommer att få se plogbilar med plogarna uppe som kör miltals i onödan förbi enskilda vägar. Finns några hållbarhets- och miljöaspekter i detta förslag?

Hela förslaget är oacceptabelt! Enskilda vägar har mycket stor betydelse för stora delar av landet. De sammanbinder de större vägarna, minskar transportsträckor och är avgörande för den lokala servicen. Framför allt är tillgängligheten viktig för hemtjänst, post och kollektivtrafik som trafikerar vägarna från enstaka gånger per vecka till flera gånger per dygn. Det är en viktig fråga för våra vardagshjältar som ser till att leverera välfärd och service. Trots namnet får de enskilda vägarna nyttjas av alla. Även hela den rörliga fritidssektorn, bär- och svampplockare, fiskare och jägare, med flera, använder dem.

Norrlandsförbundet kräver att reglerna snarast omprövas och verklighetsanpassas samt att det sker en resursförstärkning av de statliga medlen till enskilda vägar.
Norrlandsförbundets styrelse genom Kenneth Nilshem, ordförande.

——————————————————————————————

2018-05-02

Debattartikel: Ge Norrland likvärdiga förutsättningar som övriga Sverige!

Läs artikeln här >>

2018-03-20

Debattartikel: En bra bit av Sverige

Läs artikeln här>>

2017-12-20

Debattartikel: Hur svårt kan det vara?

Läs artikeln här>>

2017-03-17

Norrlandsförbundets remissvar på Landsbygdskommitténs förslag.

Läs yttrandet här>>

2016-06-16

Norrlandsförbundet kräver bättre infrastruktur i Norrland

Läs hela uttalandet här>>

2016-03-18

Norrlandsförbundets rapport till den Parlamentariska Landsbygdskommittén

Läs hela rapporten här>>

Läs pressmeddelandet här>>

 2015-12-11

Insändare: Påfolka Norrland!

Läs hela insändaren här>>

2015-10-16
Debattartikel: Hela Sverige Måste få leva!

Läs hela debattartikeln här>>

2015-09-15
Debattartikel: Det här är Norrlandsförbundet!

 Läs hela debattartikeln här>>

 2015-07-30
Debattartikel: 58 % – en bra bit av Sverige!

Läs hela debattartikeln här>>

 2015-07-14
Debattartikel om bristen på norrländsk representation i kommittén som ska ta fram framtidens samlade landsbygdspolitik.

Läs hela debattartikeln här>>

2015-06-23
Öppet brev till berörda ministrar om framtidens kompetensförsörjning i Norrland

Läs hela brevet här>>

Den 1 oktober 2015 fick vi svar från Utbildningsdepartementet.

Läs hela svaret här>>

2015-05-08
Förbundsmötets uttalande om kompetensförsörjning i Norrland

Läs hela uttalandet här>>

2015-04-24

Norrlandsförbundet vädjar till Civilminister Ardalan Shekarabi; vänta med att lägga ner statliga verksamheter

Läs hela här (öppnas i nytt fönster)

2014-12-23

Norrlandsförbundet uppmanar regeringen: Styr nya statliga jobb till orter som förlorat statliga jobb!

Läs hela debattartikeln här (öppnas i nytt fönster)

2014-11-13

Debattartikel om samhällsomfattande posttjänster.

Läs hela debattartikeln här (öppnas i nytt fönster)

Läs Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplans svar här (öppnas i nytt fönster)

2014-08-04

Följdfrågor till de norrländska riksdagsledamöterna om järnvägsfrågorna.

Läs hela debattartikeln här (öppnas i nytt fönster)

2014-06-27

Systembolaget ändrar reglerna för mikrobryggerier.

Läs hela debattartikeln här (öppnas i nytt fönster)

2014-06-10

Behovet av pålitlig telefoni och väl fungerande Internet i Norrland är minst lika stort som i övriga Sverige.

Läs hela debattartikeln här (öppnas i nytt fönster)

2014-06-05

58 sommarpratare. Norrland – 58 % av Sverige – representeras av en (1)! En liten insändare om en liten orättvisa.

Läs insändaren här (öppnas i nytt fönster)

2014-05-09
Förbundsmötets uttalande:

Snabbt bredband och telefoni för alla ska vara lika självklart som tillgång till elektricitet!

Läs hela uttalandet här>>

2014-03-13
Den försämrade mediabevakningen i Norrland

Läs hela uttalandet här>>

2013-10-08
Ska Trafikverket styra Norrlands utveckling?

Läs hela debattartikeln här (öppnas i nytt fönster)

2013-10-01
Trafikverkets förslag till ny transportplan 2014 – 2025

Läs hela Norrlandsförbundets remissvar här (öppnas i nytt fönster)

2013-06-17
Hur stoppar vi avfolkningen i Norrland?
Läs Norrlandsförbundets debattartikel i DN, klicka här (öppnas i nytt fönster) för att komma till artikeln på dn.se

2013-05-29
Genom ökad kunskap och samordnade insatser kan vi bli fler invånare i Norrland!

Läs mer här (öppnas i nytt fönster)

2013-05-20
Förbundsmötets uttalande:

Tillsätt en nationell samordnare för att stoppa avfolkningen i Norrland!

Läs hela uttalandet här>>

2013-03-07
Dubbelspår Härnösand – Gävle är ett klimatsmart sätt att öka tillväxten!

Läs mer här (öppnas i nytt fönster)

2012-10-20
Vi kräver fungerande telefoni i hela Norrland.

Läs mer här (öppnas i nytt fönster)

2012-08-13
Norrland: 58 procent av Sverige – med plats för tillväxt!

Läs mer här! >> (öppnas i nytt fönster)

2012-05-11
Förbundsmötets uttalande:

Med dagens kommunikationer och teknik kan myndigheter med fördel lokaliseras på olika platser i landet. Statens sysselsättning är trots dessa möjligheter extremt koncentrerad till Stockholm.
Norrlandsförbundet kräver att statens myndigheter i sin lokalisering tar ansvar för hela landet.
De statliga jobben kan medverka till att stärka och bredda de regionala arbetsmarknaderna. En omlokalisering av statliga arbetstillfällen från huvudstadsregionen till andra delar av landet, inte minst Norrland, är positivt för hela landet.

Läs hela uttalandet här (öppnas i nytt fönster)

2012-03-08
Nu får det vara nog! De statliga verkens kapitalförstöring måste stoppas!

Öppet brev från Norrlandsförbundet till Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärd.

Läs hela brevet här (öppnas i nytt fönster)