Valberedning

 

Ordinarie ledamöter:
Anita Blomqvist, sammankallande Gävleborg blomman@helsingenet.com
Leif Bogren Norrbotten leibog52@gmail.com
Åke Sandström Västerbotten ake.sandstrom@vannasmail.se
Stefan Fax Jämtland stefan.fax@regionjh.se
Sig-Britt Ahl Västernorrland sigbritt.ahl@gmail.com
Personliga ersättare:                 
Thor Viklund Norrbotten thor.viklund@hotmail.com
Per-Erik Stenvall Västerbotten pererics@yahoo.com
Robert Uitto Jämtland robert.uitto@regionjamtland.se
Louise Bergkvist Västernorrland ljbutiken@telia.com
Berit Kvist Gävleborg berit.kvist@soderhamn.com